ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

Οκτώβριος 2014

5   ΚΥΡ.

Β΄ ΛΟΥΚΑ. ΟΡΘΡΟΣ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ                    

8:30 π.μ

12 ΚΥΡ.

ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ Ζ΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΟΡΘΡΟΣ–ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

8:30 π.μ

19 ΚΥΡ.

Γ΄ΛΟΥΚΑ. ΟΡΘΡΟΣ -   ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ                      

8:30 π.μ

22 ΤΕΤ.

ΑΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΘΕΟΥ-ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ                    

6 μ.μ.

25 ΣΑΒ.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΕΙΑΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ                                                      

6 μ.μ.

26 ΚΥΡ.

Ζ΄ ΛΟΥΚΑ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. ΟΡΘΡΟΣ -   ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ ΟΧΙ.ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ                    

8:30 π.μ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 • Ο Πατήρ Λάμπρος θα λείπει σε άδεια έως τις 20 Οκτωβρίου. Θα τον αντικαταστήσει ο Πατήρ Ιωάννης.
 • 12 ΚΥΡΙΑΚΗ. ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΙΖΕΙ ΣΤΙΣ 10 π.μ. ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΣ. ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ.
 • 25 ΣΑΒΒΑΤΟ. ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Η ΘΕΙΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ. ΟΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟΙ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΟΣΟΙ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΥΧΝΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ.
 • 26 ΚΥΡΙΑΚΗ. 7ο GALA ΓΕΥΜΑ στις 6 μ.μ. ΣΤΟ 40 WESTT , 2035 TRANSCANADA, POINTE-CLAIRE. ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΑΣ


    ΦΑΚΕΛΛΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Θα βρίσκονται στο γραφείο. Αν θέλετε να λάβετε απόδειξη στο τέλος του έτους για τη φορολογική σας δήλωση, πάρτε ένα κουτάκι με φάκελλα και αναγράψτε το όνομά σας στον κατάλογο που βρίσκεται και αυτός στο γραφείο, στον αριθμό που αντιστοιχεί στο κουτάκι που πήρατε. Π.χ. άν πήρατε το κουτάκι με το νούμερο 42 γράψτε στο νούμερο 42 στον κατάλογο το όνομά σας και τη διεύθυνσή σας.

Όσοι είχατε πάρει φάκελλα και πέρυσι, για να διευκολύνετε τον ταμία της Κοινότητος, κρατείστε τον αριθμό που είχατε.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ

Οι προγραμμαστισμενες εργασίες για την ανακαίνιση και επέκταση της εκκλησίας έχουν φτάσει σε ενα αίσιον τἐλος. Φυσικά χρειάστηκε να δανειστούμε ένα ποσό το οποίο πρέπει να εξοφλήσουμε όσο το δυνατόν πιό γρήγορα.

Παρακαλείσθε να σταθμεύετε μόνο στους επιτρεπόμενους χώρους. Δεν πρέπει να εμποδίζετε την διακίνηση των άλλων αυτοκινήτων. Μη σταθμεύετε στους διαδρόμους που χρειάζονται για την είσοδο και έξοδο των άλλων αυτοκινήτων.

Το επόμενο αναγκαίο στἀδιο είναι ο χώρος στάθμευσις των αυτοκινήτων.

Τώρα μπορεἰτε να αξιολογίσετε τα έργα που έγιναν και να συνεχίσετε να υποστhρίζετε την προσπάθειά μας.

Παρακαλείσθε όλοι να δώσετε τις προσφορές σας και να συμβάλετε στην προσπάθεια συγκεντρώσεως χρημάτων  για να εξοφλήσουμε το δάνειο και να τελειώσουμε και το χώρο στάθμευσις των αυτοκινήτων.Θα πάρετε αποδείξεις δωρεάς γιατις φορολογικές σας δηλώσεις.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΣΥΜΒΑΛΕΙ:

 • Στην πνευματική ανάπτυξη της ελληνοκαναδικής οικογένειας
 •  Στην εκπαίδευση των παιδιών μας  με τις αρχές της πίστης και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς
 • Στην ανάπτυξη της Ορθοδοξίας και στη μετάδοση των πνευματικών μας αξιών
 • Στην άνετη πρόσβαση στο Κοινοτικό Κέντρο  και στην Εκκλησία των ηλικιωμένων, των οικογενειών με βρέφη και των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Πολλές ευχαριστίες σε όλους που πρόσφεραν την δωρεάν τους για τιν ανακαινηση και επέκταση του κτιρίου της Κοινὀτητἀς μας και της Εκκλησἰας μας.

ΣΥΝΔΡΟΜΗ, ΑΝΑΝΕΩΣΗ, ΔΩΡΑΙΕΣ  ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ

Τώρα μπορείτε να γίνετε μέλος της Κοινότητάς μας μέσω του διαδυκτίου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο http://www.greekoc.org. Επιλέξτε “BECOME A MEMBER TODAY”. Ακολουθείστε τις οδηγίες στο πώς να κάνετε την καταβολή της συνδρομής σας διά μέσου του On-Line PayPal συστήματος . Εάν επιθυμείτε μπορείτε επίσης να κατεβάσετε την Αίτηση Συνδρομής σε PDF, να την συμπληρώσετε και να την ταχυδρομήσετε, εσωκλείοντας την καταβολή της συνδρομής σας με τραπεζική επιταγή.

 Με πατρικές ευχές

Πατήρ Λάμπρος

 

 

 PROGRAM OF HOLY SERVICES

 October 2014

5 SUN

2nd SUNDAY OF LUKE. MATINS–DIVINE LITURGY

8:30 a.m.

12 SUN.

HOLY FATHERS OF THE 7th ECUM. SYNODOS

MATINS–DIVINE LITURGY

 

8:30 a.m.

19 SUN.

3rd SUNDAY OF LUKE. MATINS–DIVINE LITURGY

8:30 a.m.

22 WED.

ST. JAMES BROTHER OF THE LORD . DIVINE LITURGY

6 p.m.

25 SAT.

VESPERS AND GENERAL CONFESSION                                                      

6 p.m.

26 SUN.

7TH SUN. OF LUKE. ST. DEMETRIOS THE MYRRH – STREAMER

MATINS–DIVINE LITURGY. DOXOLOGY. LAYING OF WREATH    

 

8:30 a.m.

 

ANNOUNCEMENTS

 •  Father Lambros will be away until the 20th of October. He will be replaced by Father Ioannis
 • SUNDAY 12 OCT. SUNDAY SCHOOL BEGINS AT 10 a.m. AS THIS IS THE ONLY CHANCE FOR YOUR CHILD TO LEARN THE BASIC ELEMENTS OF OUR FAITH, MAKE SURE TO ENCOURAGE YOUR CHILD TO ATTEND EVERY SUNDAY
 • SATURDAY 25 OCT. AND EVERY LAST SATURDAY OF THE MONTH GENERAL CONFESSION WILL FOLLOW VESPERS. EVERYONE IS WELCOME TO ATTEND, ESPECIALLY THOSE WHO PARTAKE REGULARLY OF THE HOLY COMMUNION
 • SUNDAY 26 OCT. WE WILL BE HOLDING OUR 7th ANNUAL GALA DINNER AT 40 WESTT , 2035 TRANSCANADA, POINTE-CLAIRE, AT 6 p.m. PLEASE SUPPORT THIS FUND RAISING EFFORT AND DO COME TO ENJOY OUR FELLOWSHIP AND THE LIVE BAND WITH ARTEMIS LAGOPOULOS AND PETROS PLARINOS WHICH WILL ENTERTAIN US ALL 

DONATION ENVELOPES

They are available at the office. If you would like to receive a tax-receipt at the end of the year, obtain a box of envelopes and write the number that has been assigned to your name at the office. i.e. if your name has been asigned with number 42, write the number 42 on the envelope, for every envelope that you provide a donation. To obtain the number see the office secretary.

RENOVATION WORKS

All planned construction for the church building renovation and exapnsion is completed. To bring the church buildiing to the present commendable state we had to borrow some money, which we will have to pay off as soon as possible.

The parking needs some re-contruction and re-pavement. Please park only in the designated areas and do not park in areas where you may iterfere with the parking of others and emergency vehicles.

Now you can witness the results or of our hard work and dedication in the completion of the church renovation and expansion. Please continue to support our fundraising effort to pay-off our banking obligations and to re-construct the parking area. Tax receipts shall me provided for all donations.

YOUR FINANCIAL CONTRIBUTION TO THE COMMUNITY WILL SUPPORT

 • The spititual development of the Greek-Canadian family
 • The education of our children within our faith and cultural heritage
 • The development of our orthodox faith and the transfer of our our spiritual values.
 • The safe access tou our church and commiunity hall to person with special needs, elders and families with young kids.

 

 ON-LINE MEMBERSHIP, SUBSCRIPTION, PAYMENTS, DONATIONS

 You can now make your membership subscriptions on-line, you can pay your membership on line and also make on-line Donations. All payments are done through the Secure PayPal on-line system. Visit our website: Click on the right “BECOME A MEMBER TODAY”. Download the page, select on-line membership application for individual or family. You can also download the membership form in PDF format, fill it up and send it to us by regular mail with a check payment.

 With the Lord’s blessing

Father Lambros