ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

 

2 ΚΥΡ.

E ΄ ΛΟΥΚΑ. ΟΡΘΡΟΣ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

8:30 π.μ.

8 ΣΑΒ.

ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΑΒΡΙΗΛ – ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

9:00 π.μ.

9 ΚΥΡ.

Ζ΄ ΛΟΥΚΑ. ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΑΙΓΙΝΗΣ .

ΟΡΘΡΟΣ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

8:30 π.μ.

14 ΠΑΡ.

ΑΓ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ. ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

9:00 π.μ.

16 ΚΥΡ.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. ΟΡΘΡΟΣ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

8:30 π.μ.        

21 ΠΑΡ.

ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ.

ΟΡΘΡΟΣ-ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

9:00 π.μ.

23 ΚΥΡ.

Θ΄ΛΟΥΚΑ. ΟΡΘΡΟΣ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

8:30 π.μ.

25 ΤΡΙ.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ. ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

9:00 π.μ.

29 ΣΑΒ.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ – ΘΕΙΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ                                  

6:00 μ.μ.

30 ΚΥΡ.

ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΥ. ΟΡΘΡΟΣ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

8:30 π.μ.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣEΙΣ

 

  • 29 ΣΑΒ. ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Η ΘΕΙΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ. ΟΣΟΙ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΥΧΝΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΤΕΟ ΝΑ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

     ΦΑΚΕΛΛΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Θα βρίσκονται στο γραφείο. Αν θέλετε να λάβετε απόδειξη στο τέλος του έτους για τη φορολογική σας δήλωση, πάρτε ένα κουτάκι με φάκελλα και αναγράψτε το όνομά σας στον κατάλογο που βρίσκεται και αυτός στο γραφείο, στον αριθμό που αντιστοιχεί στο κουτάκι που πήρατε. Π.χ. άν πήρατε το κουτάκι με το νούμερο 42 γράψτε στο νούμερο 42 στον κατάλογο το όνομά σας και τη διεύθυνσή σας.

Όσοι είχατε πάρει φάκελλα και πέρυσι, για να διευκολύνετε τον ταμία της Κοινότητος, κρατείστε τον αριθμό που είχατε.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ

Οι προγραμμαστισμενες εργασίες για την ανακαίνιση και επέκταση της εκκλησίας έχουν φτάσει σε ενα αίσιον τἐλος. Φυσικά χρειάστηκε να δανειστούμε ένα ποσό το οποίο πρέπει να εξοφλήσουμε όσο το δυνατόν πιό γρήγορα.

Παρακαλείσθε να σταθμεύετε μόνο στους επιτρεπόμενους χώρους. Δεν πρέπει να εμποδίζετε την διακίνηση των άλλων αυτοκινήτων. Μη σταθμεύετε στους διαδρόμους που χρειάζονται για την είσοδο και έξοδο των άλλων αυτοκινήτων.

Το επόμενο αναγκαίο στἀδιο είναι ο χώρος στάθμευσις των αυτοκινήτων.

Τώρα μπορεἰτε να αξιολογίσετε τα έργα που έγιναν και να συνεχίσετε να υποστhρίζετε την προσπάθειά μας.

Παρακαλείσθε όλοι να δώσετε τις προσφορές σας και να συμβάλετε στην προσπάθεια συγκεντρώσεως χρημάτων  για να εξοφλήσουμε το δάνειο και να τελειώσουμε και το χώρο στάθμευσις των αυτοκινήτων.Θα πάρετε αποδείξεις δωρεάς γιατις φορολογικές σας δηλώσεις.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΣΥΜΒΑΛΕΙ:

  • Στην πνευματική ανάπτυξη της ελληνοκαναδικής οικογένειας
  •  Στην εκπαίδευση των παιδιών μας  με τις αρχές της πίστης και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς
  • Στην ανάπτυξη της Ορθοδοξίας και στη μετάδοση των πνευματικών μας αξιών
  • Στην άνετη πρόσβαση στο Κοινοτικό Κέντρο  και στην Εκκλησία των ηλικιωμένων, των οικογενειών με βρέφη και των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Πολλές ευχαριστίες σε όλους που πρόσφεραν την δωρεάν τους για τιν ανακαινηση και επέκταση του κτιρίου της Κοινὀτητἀς μας και της Εκκλησἰας μας.

ΣΥΝΔΡΟΜΗ, ΑΝΑΝΕΩΣΗ, ΔΩΡΑΙΕΣ  ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ

Τώρα μπορείτε να γίνετε μέλος της Κοινότητάς μας μέσω του διαδυκτίου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο http://www.greekoc.org. Επιλέξτε “BECOME A MEMBER TODAY”. Ακολουθείστε τις οδηγίες στο πώς να κάνετε την καταβολή της συνδρομής σας διά μέσου του On-Line PayPal συστήματος . Εάν επιθυμείτε μπορείτε επίσης να κατεβάσετε την Αίτηση Συνδρομής σε PDF, να την συμπληρώσετε και να την ταχυδρομήσετε, εσωκλείοντας την καταβολή της συνδρομής σας με τραπεζική επιταγή.

 Με πατρικές ευχές

Πατήρ Λάμπρος

 

 

 PROGRAM OF HOLY SERVICES

NOVEMBER 2014

 

2 SUN.

5TH SUN. OF LUKE. MATINS–DIVINE LITURGY

8:30 a.m.

8 SAT.

ARCHANGELS MICHAEL AND GABRIEL. DIV. LITURGY

9:00 a.m.

9 SUN.

7TH SUN. OF LUKE. SAINT NEKTARIOS OF AIGINA.

MATINS - DIVINE LITURGY  

8:30 a.m.

14 FRI.

ST. PHILIP THE APOSTLE. DIVINE LITURGY

9:0) a.m.

16 SUN.

MATTHEW THE EVANGELIST. MATINS - DIVINE LITURGY

8:30 a.m.

21 FRI.

THE ENTRY OF THEOTOKOS TO THE TEMPLE.

MATINS – DIVINE LITURGY

9:00 a.m.

23 SUN.

9TH SUN. OF LUKE. MATINS - DIVINE LITURGY

8:30 a.m.  

25 TUE.

CATHERINE THE GREAT MARTYR. DIVINE LITURGY                                                        

9:00 a.m.

29 SAT.

VESPERS AND   HOLY CONFESSION

6:00 p.m.

30 SUN.

ANDREW THE FIRST CALLED APOSTLE.

MATINS – DIVINE LITURGY

8:30 a.m.  

 

 ANNOUNCEMENTS

 

  • 29 NOV. SAT. AND EVERY LAST SATURDAY OF THE MONTH GENERAL CONFESSION WILL FOLLOW VESPERS. EVERYONE IS WELCOME TO ATTEND, ESPECIALLY THOSE PERSONS WHO OFTEN PARTAKE OF THE HOLY COMMUNION

DONATION ENVELOPES

They are available at the office. If you would like to receive a tax-receipt at the end of the year, obtain a box of envelopes and write the number that has been assigned to your name at the office. i.e. if your name has been asigned with number 42, write the number 42 on the envelope, for every envelope that you provide a donation. To obtain the number see the office secretary.

RENOVATION WORKS

All planned construction for the church building renovation and exapnsion is completed. To bring the church buildiing to the present commendable state we had to borrow some money, which we will have to pay off as soon as possible.

The parking needs some re-contruction and re-pavement. Please park only in the designated areas and do not park in areas where you may iterfere with the parking of others and emergency vehicles.

Now you can witness the results or of our hard work and dedication in the completion of the church renovation and expansion. Please continue to support our fundraising effort to pay-off our banking obligations and to re-construct the parking area. Tax receipts shall me provided for all donations.

YOUR FINANCIAL CONTRIBUTION TO THE COMMUNITY WILL SUPPORT

  • The spititual development of the Greek-Canadian family
  • The education of our children within our faith and cultural heritage
  • The development of our orthodox faith and the transfer of our our spiritual values.
  • The safe access tou our church and commiunity hall to person with special needs, elders and families with young kids.

 

 ON-LINE MEMBERSHIP, SUBSCRIPTION, PAYMENTS, DONATIONS

 You can now make your membership subscriptions on-line, you can pay your membership on line and also make on-line Donations. All payments are done through the Secure PayPal on-line system. Visit our website: Click on the right “BECOME A MEMBER TODAY”. Download the page, select on-line membership application for individual or family. You can also download the membership form in PDF format, fill it up and send it to us by regular mail with a check payment.

 With the Lord’s blessing

Father Lambros