ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

6   ΣΑΒ.

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ. ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

9 π.μ.

7 ΚΥΡ.

Ι΄ ΛΟΥΚΑ. ΟΡΘΡΟΣ – ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

8:30 π.μ.

9   ΤΡΙ.

ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΑΓ. ΑΝΝΗΣ. ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

9 π.μ.

12   ΠΑΡ.

ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ – ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

8   π.μ.

14 ΚΥΡ.

ΙΑ΄ΛΟΥΚΑ. ΟΡΘΡΟΣ- ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

8:30 π.μ.

15 ΔΕΥ.

ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ – ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

9 π.μ.

17   ΤΕΤ.

ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ – ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

9 π.μ.

20 ΣΑΒ.

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ . ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

9 π.μ.

21 ΚΥΡ.

ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ. ΟΡΘΡΟΣ – ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.

8.30 π.μ.

24 ΤΕΤ.

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝ. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΩΡΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝ.

ΕΣΠΕΡΙΝH ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

7 μ.μ.

25 ΠΕΜ.

ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ. ΟΡΘΡΟΣ – ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

8.30 π.μ.

28 ΚΥΡ.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΙΝ. ΟΡΘΡΟΣ – ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ                      

8.30 π.μ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 • ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3-5 μ.μ.
 • 12 ΠΑΡ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
 • 20 ΣΑΒ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗ ΣΧΟΛΗΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 

     ΦΑΚΕΛΛΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Θα βρίσκονται στο γραφείο. Αν θέλετε να λάβετε απόδειξη στο τέλος του έτους για τη φορολογική σας δήλωση, πάρτε ένα κουτάκι με φάκελλα και αναγράψτε το όνομά σας στον κατάλογο που βρίσκεται και αυτός στο γραφείο, στον αριθμό που αντιστοιχεί στο κουτάκι που πήρατε. Π.χ. άν πήρατε το κουτάκι με το νούμερο 42 γράψτε στο νούμερο 42 στον κατάλογο το όνομά σας και τη διεύθυνσή σας.

Όσοι είχατε πάρει φάκελλα και πέρυσι, για να διευκολύνετε τον ταμία της Κοινότητος, κρατείστε τον αριθμό που είχατε.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ

Οι προγραμμαστισμενες εργασίες για την ανακαίνιση και επέκταση της εκκλησίας έχουν φτάσει σε ενα αίσιον τἐλος. Η ασφαλτόστρωση του χώρου σταθμεύσεως των αυτοκινήτων τελείωσε. Φυσικά χρειάστηκε να δανειστούμε ένα ποσό το οποίο πρέπει να εξοφλήσουμε όσο το δυνατόν πιό γρήγορα.

Παρακαλείσθε να σταθμεύετε μόνο στους επιτρεπόμενους χώρους. Δεν πρέπει να εμποδίζετε την διακίνηση των άλλων αυτοκινήτων. Μη σταθμεύετε στους διαδρόμους που χρειάζονται για την είσοδο και έξοδο των άλλων αυτοκινήτων.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΑΙ Η ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

 • ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
 • ΣΤΟΝ ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΥΡΟ ΑΠΟ ΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

 

Τώρα μπορεἰτε να αξιολογίσετε τα έργα που έγιναν και να συνεχίσετε να υποστhρίζετε την προσπάθειά μας.

Παρακαλείσθε όλοι να δώσετε τις προσφορές σας και να συμβάλετε στην προσπάθεια συγκεντρώσεως χρημάτων  για να εξοφλήσουμε το δάνειο και να τελειώσουμε και το χώρο στάθμευσις των αυτοκινήτων.Θα πάρετε αποδείξεις δωρεάς γιατις φορολογικές σας δηλώσεις.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΣΥΜΒΑΛΕΙ:

 • Στην πνευματική ανάπτυξη της ελληνοκαναδικής οικογένειας
 •  Στην εκπαίδευση των παιδιών μας  με τις αρχές της πίστης και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς
 • Στην ανάπτυξη της Ορθοδοξίας και στη μετάδοση των πνευματικών μας αξιών
 • Στην άνετη πρόσβαση στο Κοινοτικό Κέντρο  και στην Εκκλησία των ηλικιωμένων, των οικογενειών με βρέφη και των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Πολλές ευχαριστίες σε όλους που πρόσφεραν την δωρεάν τους για τιν ανακαινηση και επέκταση του κτιρίου της Κοινὀτητἀς μας και της Εκκλησἰας μας.

ΣΥΝΔΡΟΜΗ, ΑΝΑΝΕΩΣΗ, ΔΩΡΑΙΕΣ  ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ

Τώρα μπορείτε να γίνετε μέλος της Κοινότητάς μας μέσω του διαδυκτίου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο http://www.greekoc.org. Επιλέξτε “BECOME A MEMBER TODAY”. Ακολουθείστε τις οδηγίες στο πώς να κάνετε την καταβολή της συνδρομής σας διά μέσου του On-Line PayPal συστήματος . Εάν επιθυμείτε μπορείτε επίσης να κατεβάσετε την Αίτηση Συνδρομής σε PDF, να την συμπληρώσετε και να την ταχυδρομήσετε, εσωκλείοντας την καταβολή της συνδρομής σας με τραπεζική επιταγή.

 Με πατρικές ευχές

Πατήρ Λάμπρος

 

 

 PROGRAM OF HOLY SERVICES

DECEMBER 2014

6 SAT.

SAINT NICHOLAS. DIVINE LITURGY

9 a.m.

7 SUN.

10th SUN. OF LUKE. MATINS – DIVINE LITURGY

8:30 a.m.

9 TUE.

CONCEPTION OF ST. ANNE. DIVINE LITURGY

9 a.m.

12 FRI.

ST. SPIRIDON. DIVINE LITURGY FOR SOCRATES SCHOOL

8 a.m.

14 SUN.

11th SUN. OF LUKE. MATINS - DIVINE   LITURGY

8:30 a.m.

15 MON.

ST. ELEFTHERIOS. DIVINE LITURGY

9 a.m.

17 WED.

ST. DIONYSIOS. DIVINE LITURGY

9 a.m.

20 SAT.

DIVINE LITURGY FOR PYTHAGORAS SCHOOL

9 a.m.

21 SUN.

SUN. BEFORE THE NATIVITY. MATINS-DIVINE LITURGY  

8:30 a.m.

24 WED.

NATIVITY EVE. ROYAL HOURS AND VESPERAL LITURGY OF ST. BASIL.    

7 p.m.

25 THU.

NATIVITY OF OUR LORD. MATINS-DIVINE LITURGY

8:30 a.m.

28 SUN.

SUN. AFTER THE NATIVITY. MATINS-DIVINE LITURGY

8:30 a.m.

ANNOUNCEMENTS

 • DURING THE ADVENT, THE FAITHFUL MAY COME TO CONFESSION EVERY FRIDAY 3-5 p.m.
 • 12 FRI. DIVINE LITURGY FOR THE STUDENTS OF SOCRATES SCHOOL. 8 a.m.
 • 20. SAT. DIV. LITURGY AND CHRISTMAS PRESENTATION OF THE STUDENTS OF PYTHAGORAS SCHOOL

DONATION ENVELOPES

They are available at the office. If you would like to receive a tax-receipt at the end of the year, obtain a box of envelopes and write the number that has been assigned to your name at the office. i.e. if your name has been asigned with number 42, write the number 42 on the envelope, for every envelope that you provide a donation. To obtain the number see the office secretary.

PARKING  WORKS

The parking paving - second portion of the building renovation and expansion is completed. To bring the church building facilities to the present commendable state we had to borrow some money, which we will have to pay off as soon as possible.

Please park only in the designated areas and do not park in areas where you may iterfere with the parking of others and emergency vehicles.

DO NOT PARK

 • IN FRONT OF THE CHURCH
 • ON THE PARKING DRIVE WAY AROUND THE CHURCH

Now you can witness the results or of our hard work and dedication in the completion of the church renovation and expansion. Please continue to support our fundraising effort to pay-off our banking obligations and to re-construct the parking area. Tax receipts shall me provided for all donations.

YOUR FINANCIAL CONTRIBUTION TO THE COMMUNITY WILL SUPPORT

 • The spititual development of the Greek-Canadian family
 • The education of our children within our faith and cultural heritage
 • The development of our orthodox faith and the transfer of our our spiritual values.
 • The safe access tou our church and commiunity hall to person with special needs, elders and families with young kids.

  ON-LINE MEMBERSHIP, SUBSCRIPTION, PAYMENTS, DONATIONS

 You can now make your membership subscriptions on-line, you can pay your membership on line and also make on-line Donations. All payments are done through the Secure PayPal on-line system. Visit our website: Click on the right “BECOME A MEMBER TODAY”. Download the page, select on-line membership application for individual or family. You can also download the membership form in PDF format, fill it up and send it to us by regular mail with a check payment.

 With the Lord’s blessing

Father Lambros